Edellinen
Seuraava

Dataskydd

Integritetspolicy – Dataskyddsbeskrivning  
 
1. Bekanta dig med Valitut Palat / Reader’s Digests dataskyddsbeskrivning

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, behöver vi samla in och behandla en del av dina personuppgifter. Den här dataskyddsbeskrivningen innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, vilka regler vi följer samt om dina rättigheter och möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter.

2. Registrerade grupper och personuppgifter som behandlas

I vår affärsverksamhet behandlar vi personuppgifter i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen. Där ingår våra kunder, Onnenosuma -klubbens medlemmar och personer i vårt marknadsföringsregister.

Kundregister

Vi behandlar följande personuppgifter: kundens namn och adress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer som vi använder för att identifiera kunden, köp- och betalningshistorik, kundens födelsedatum eller åldersgrupp, kön och modersmål samt datum för påbörjad kundrelation.

Dessutom lagrar vi uppgifter om våra kunders samtycke och eventuellt nekande till marknadsföring. Vi behandlar också information som gäller kundens beställningar, samt information som samlas in via kundenkäter och händelser relaterade till kundservice. Vid beställning av exklusiva varor kan vi i enskilda fall be om kreditupplysning. Kreditupplysningen sparar vi dock inte eftersom, ifall kunden har betalningsanmärkningar kan vi hänvisa kunden till webbshopen där förskottsbetalning gäller och då krävs ingen kreditupplysning.

Onnenosuma -klubbens medlemsregister

Vi behandlar medlemmarnas följande personuppgifter: namn och adress, e-postadress, födelseår, registreringsdatum och -källa samt koder som personen har aktiverat under de senaste tre månaderna och deras aktiveringsdatum.
 
Marknadsföringsregister

I vår marknadsföring behandlar vi följande uppgifter: namn och adress, e-postadress, telefonnummer, sannolikt också åldersgrupp och en identifieringsuppgift (relaterad till köphistorik eller deltagande i vinstlotteri).

3. Behandling av företagens kontaktpersoners personuppgifter

Vid annonsförsäljning behandlar vi företagens kontaktpersoners personuppgifter enligt den här dataskyddsbeskrivningen.

Vi behandlar kontaktpersonernas följande uppgifter: namn, befattning/titel, e-postadress, telefonnummer och företagsadress.

4. Syftet med behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för hantering och underhåll av kundrelationer. Personuppgifter behandlas för att verkställa avtal mellan kunden och oss, till exempel via kundtjänst, för produktleveranser och i marknadsföring.

Vi hanterar också personuppgifter för våra lagenliga intressen för att förbättra kvaliteten på våra produkter, tjänster och marknadsföring samt utveckling av nya produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Vi kan också hantera personuppgifter baserat på den registrerades samtycke samt när vi har en lagstadgad skyldighet enligt till exempel bokföringslagen.
 
5. Regelmässiga informationskällor

Vi samlar in personuppgifter från de registrerade via orderformulär i vår direktmarknadsföring, telefonförsäljning, e-postförsäljning, webbshop-försäljning samt vid registrering i Onnenosuma -klubben.
Vi uppdaterar personuppgifter som vi får av den registrerade själv.
I Finland uppdateras personuppgifter även från databaser och webbsidorna för Posti Group Abp och Suomen Asiakastieto Oy (telefonnummer) samt myndigheternas databaser och webbsidor som tillhandahåller informationstjänster. Dessutom får vi inkasso- och betalningsinformation från banker och inkassobolag. Kreditupplysningar ber vi om separat vid behov från Suomen Asiakastieto Oy eller andra liknande företag med dataregister.

6. Regelmässig överlåtelse av data

Vi överlåter i regel inte personuppgifter till tredje part. Vi kan dock överlåta personuppgifter för marknadsföring i enlighet med dataskyddslagen, men vi kommer endast att överlåta personuppgifter till av oss utvalda samarbetspartners som använder uppgifterna ​​för samma ändamål som vi med syfte att gagna våra kunder.

Vi som uppdragsgivare kan överlåta personuppgifter till våra noggrant utvalda underleverantörer för att utföra affärsrelaterade uppdrag. Vi kan också överlåta personuppgifter om vi är involverade i en företagstransaktion eller en rekonstruktion av affärsverksamheten.

Den tekniska hanteringen av våra register sker i koncernens IT-central där Club Internacional Del Libro, Marketing Directo, S.L. som via avtal är ansvarig för verksamheten. Företagets adress är AVDA Manoteras 50, 28050 Madrid, Spanien.

7. Hur länge förvaras personuppgifterna

I kundregistret förvarar vi personuppgifter fem (5) år efter den sista kundhändelsen eller längre på grund av till exempel bokföringslagen. Därefter överförs vissa personuppgifter till marknadsföringsregistret där vi lagrar uppgifterna så länge som det anses ändamålsenligt.
Onnenosuma -klubbmedlemmars personuppgifter behandlas så länge medlemskapet är i kraft. Efter medlemskapets upphörande lagras personens e-postadress och datum för medlemskapets upphörande så länge som det anses ändamålsenligt.

8. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:
– Du har rätt att få bekräftat att vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter om dig vi behandlar.
– Du har rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter samt rätt att komplettera dina uppgifter.
– Du har rätt att radera dina personuppgifter.
– Du har rätt att begära en begränsad behandling av dina personuppgifter.
– Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter flyttade från ett datasystem till ett annat. Lomakkeen yläreuna
– Du har under vissa omständigheter rätt att neka behandling av dina personuppgifter, till  exempel i samband med direktmarknadsföring.
– Du har i regel rätt att inte bli föremål för automatisk behandling.
– Du har rätt, såvitt behandling av personuppgifter bygger på ditt samtycke, att annullera ditt samtycke när du vill.
– Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om hur dina personuppgifter behandlas.

Om du har frågor beträffande dina rättigheter som registrerad, skicka e-post till:
tietosuoja@valitutpalat.fi eller per post till adressen CIL Finland Oy / Privacy, PB 106, 00381 Helsingfors. Vänligen ange ditt namn, adress och e-postadress för att vi ska kunna försäkra oss om att vi skickar informationen till rätt person.

Vi kommer att svara dig snarast, dock senast inom 30 dagar.

9. Påföljd av att inte lämna personuppgifter

Om du inte vill ge dina personuppgifter kommer det att leda till att vi inte kan ta emot din beställning.

10. Cookies

För att vi ska kunna förbättra våra internet-tjänster använder vi cookies på våra webbsidor. En cookie är en funktion som ingår i användarens webbläsare som bifogar ett användar-ID i användarens dator. Cookies används för att spåra aktiviteter som utförs av webbplatsanvändare. Cookies ger webbplatsens administratör information om på vilka sidor, i vilken ordning och hur ofta användaren besökte webbplatsen. Cookies kan inte användas för att identifiera en person, bara användarens dator så att tjänsteleverantörens system känner igen datorn när en tjänst används. Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill eller inte vill tillåta cookies. Cookies används inte för att registrera personlig information, såsom namn, adress eller e-postadress. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan det begränsa funktioner på vår webbsida eller göra den otillgänglig.

11. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi utvecklar våra tjänster och dataskyddsbeskrivningen kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen. Ändringar i lagen och dess tolkning kan också orsaka förändringar i dataskyddsbeskrivningen. Ändringarna träder i kraft då vi har publicerat den uppdaterade versionen på vår webbsida.

Den gällande dataskyddsbeskrivningen kan du alltid hitta på vår webbsida.

12. Registrets förvaltare och kontaktuppgifter
Valitut Palat / CIL Suomi Oy
Sockenbackavägen 14
00380 Helsingfors
www.valitutpalat.fi
asiakaspalvelu@valitutpalat.fi
tel. +358 10 66778 (kundtjänst 08:00 – 18:00) eller 09 503 441 (växeln)